Hot item: Hondenpoep

Beste dorpsgenoten, beste hondenbezitters.

In het voorjaar hebben wij u geïnformeerd over het wel en wee van onze Burgerveense honden en wat het beleid is rond het opruimen van hondenpoep. Graag informeren wij u nu over de stand van zaken.

Zoals toen vermeld telt Burgerveen 35-40 geregistreerde honden. In de Gemeente Haarlemmermeer geldt een opruimplicht voor hondenpoep, ook in de losloopgebieden. Hieronder nogmaals een opsomming van onze uitlaat(on)mogelijkheden in ons dorp en wat er wel en niet goed gaat na ons eerste bericht:

Veldje naast Bakkerij Van Leeuwen:

 • Een klein veldje maar vaak veel hondenpoep. Er staat een afvalbak aan de rand van het veld.
 • Inmiddels kunnen wij u melden dat er op dit veldje veel beter wordt opgeruimd.
 • We moeten zelfs af en toe de Gemeente bellen om de afvalbak extra te legen!

De uitlaatroute achter de silo:

 • De graskanten aan de zijkant zijn mooi en netjes.
 • Helaas zien we hier nog niet veel verbetering. Naast het schelpenpad, waar de graskant wat omhoog loopt naar de weg, wordt veel in het gras gepoept en zelfs op de stoep naast de parkeerplaatsen waar de bewoners hun auto parkeren.
 • Dus uit de auto stappen betekent regelmatig in een hoop trappen.

De uitlaatroute langs de Aalsmeerderweg:

 • het is geen groot uitlaatgebied, veel honden geven veel viezigheid. Neem een zakje mee en ruim daar op.
 • Er staan aan de overkant van de sloot 2 bakken. Heeft u geen zakje bij u, er hangen schepjes bij de verschillende toegangen, neem een schepje mee en zorg dat de poep verwijderd wordt naar de oever van de sloot of in het struikgewas.
 • We merken dat het beter gaat, maar dat er nog altijd te veel poep ligt, dus mensen, heel graag opruimen!


Vanzelfsprekend, maar de ervaring leert niet voor iedereen, hondenpoep op straat en de trottoirs altijd opruimen! Via Facebook en andere berichten begrijpen we dat er zo nu en dan toch poep op de stoep ligt, wat niet wordt opgeruimd! Dat wil toch niemand!!

En onderstaand nog even als reminder:

 • Het speelveld in De Ruigehoek – geen honden. Mocht de hond per ongeluk langs de rand van het veld zijn behoefte doen, er staat een hondenpoepbak langs de kant van het veld.
 • De Speeltuin: verboden terrein voor honden.
 • De bermen langs de Ringvaart, waarvan sommige stukken mooi gemaaid met beplanting: heeft uw hond hier een ongelukje dan graag opruimen.

Beste hondenbezitters, het lijkt beter te gaan, velen zullen u dankbaar zijn. Wij hopen op uw verdere medewerking waarvoor onze hartelijke dank!

Namens de Dorpsraad Burgerveen
Jolanda Dercksenimage_pdf

Geef een reactie