Nieuws uit de Omgevingsraad Schiphol

.

Er is weer veel te melden over onze grote buur Schiphol.

1. Het besluit van het kabinet om in 2023 maximaal 440.000 vluchten toe te staan.

2. Het RIVM rapport over ultrafijnstof veroorzaakt door vliegtuigen.

3. Het standpunt van ons gemeentebestuur ten aanzien van Schiphol.

4. De opvolger van de omgevingsraad Schiphol (ORS) door MedezeggenschapsRaad  Schiphol (MRS)

Ad 1 het besluit van het kabinet om in 2023 maximaal 440.000 vluchten toe te staan.

Vaak verandert de politiek haar standpunt pas als er teveel negatieve geluiden komen uit de samenleving ofwel zodra het beleid teruggefloten dreigt te worden door een gerechtelijke uitspraak!

Het Aldersakkoord van 2008  hield in dat Schiphol geluid moest reduceren en het aantal nachtvluchten verminderen van 32000 naar 29000. Toen rond 2019 Schiphol dat niet had gedaan was er  geen consensus in de ORS voor verdere groei naar 540.000, met name bewonersvertegenwoordigers blokkeerden dit.

De polderbaan heeft ook nog steeds geen natuurvergunning en sluiting is ook niet uitgesloten! Een aantal inwoners uit Aalsmeer is bezig een rechtszaak voor te bereiden met een eis voor minimale kwaliteit van hun leefomgeving.

Langzaam dringt het bij het ministerie door dat de hub-functie alleen goed is voor de KLM maar niet voor de B.V. Nederland. De hub-functie is ook niet goed voor de  vertrekkende zakenreiziger en vakantieganger. De koffers van de overstapers gaan voor! Daardoor moeten de van Schiphol vertrekkende mensen langer wachten!

Of de vermindering van 60.000 vliegtuigbewegingen soelaas biedt voor Burgerveen, is nog maar de vraag. De strijd om welke baan minder vluchten krijgt is deels al begonnen.

De secundaire banen, zoals de Aalsmeer baan, willen dat er meer over de Kaagbaan gaat. Wat dit betekend hebben we gemerkt in de afgelopen drie maanden toen de Aalsmeerbaan dicht was.

Ad 2 Het RIVM rapport over ultrafijnstof veroorzaakt door vliegtuigen.

Als lid van de begeleidingscommissie had ik het 4 weken voor publicatie, onder embargo, reeds in mijn bezit en was ik in de gelegenheid om vragen te stellen aan het RIVM.

Een van de punten van kritiek die ik had was op de kans op ziektes. Dit hadden ze vastgesteld door inwoners die vlakbij Schiphol woonden te vergelijken met mensen die 50 km van de luchthaven wonen. Maar niet met een groep mensen die helemaal geen ultrafijstof kregen van vliegtuigen. Het RIVM is uiterst voorzichtig met zijn conclusie. Ik hoop niet dat het vergelijkbaar wordt met Tata Steel! Vijf jaar geleden was het nog ongevaarlijk in Wijk aan Zee  maar vorig jaar was het ineens heel gevaarlijk! In de aankondiging van de door de gemeente Haarlemmermeer te organiseren  voorlichtingsavond op 16 juli bagatelliseren ze de uitkomsten van het RIVM rapport.

 Ad 3 Het standpunt van onze gemeentebestuur ten aanzien van Schiphol.

In een radio interview stelde onze VVD wethouder nog vrolijk dat hij mensen kende die wel, maar ook geen last hadden. Verder had hij liever niet gezien dat er gekrompen moet worden, maar dat slimmere uitvliegroutes en het stiller worden van vliegtuigen de hinder zouden gaan verminderen!

Wist u dat onze gemeente een afdeling heeft van 15 ambtenaren die zich alleen met de economische belangen van Schiphol bezig houden!

Ad 4 De opvolger van de omgevingsraad Schiphol door Medezeggenschaps Raad  Schiphol.

Omdat er waarschijnlijk geen consensus te bereiken is tussen Schiphol (groei, groei, groei) en bewoners moest er een nieuw inspraakorgaan gevormd worden.

Wij als bewonersdelegatie mochten meedenken! Wij waren voorstander dat er ook een raad voor de luchtvaart geïnstalleerd zou worden, vergelijkbaar met de gezondheidsraad.

Op basis van wetenschappelijk onderbouwde adviezen zou de Medezeggenschapsraad Raad Schiphol hun standpunt kunnen bepalen over luchthaven gerelateerde items, maar daar wilde het ministerie (nog) niet aan. Er liggen nu meerdere modellen waaruit de politiek moet kiezen.

Wij zijn bang dat het een vrijblijvende praatclub wordt met geen enkele doorzettingsmacht.

Oproep aan u:

Mijn plan is om na 6 jaar te stoppen als lid van de ORS. Is er iemand uit Burgerveen die interesse heeft om het stokje van mij over te nemen?

Neem gerust contact met mij op voor informatie.

Arnoud Hendriks

image_pdf