Nieuws van de Dorpsraad

Van de bestuurstafel

Dit stukje schrijf ik na de nieuwe coronamaatregelen van vrijdag 26 november jl.

Activiteiten:
Vanwege de nieuwe maatregelen komen onze plannen voor activiteiten op losse schroeven
te staan. We wilůen graag op woensdag 22 december a.s. met muzikanten uit het dorp een
kerstsamenzang organiseren, maar helaas lijkt dit ons niet verstandig. Ook de traditionele
nieuwjaarsreceptie begin januari wordt lastiger om uit te voeren maar we wachten nog even
met een definitief besluit. Samenkomen in het dorpshuis en elkaar ontmoeten wordt belangrijk
gevonden. Vooral in deze periode van donkere dagen waarbij de eenzaamheid kan toeslaan.
Maar helaas ook in Burgerveen is corona een spelbreker.

Verbouwing Dorpshuis Marijke:
De aanbesteding voor de verbouwing van ons Dorpshuis bevindt zich in een lastige fase. Zoals te
verwachten viel is de oorspronkelijke begroting onvoldoende en probeert de gemeente
(opdrachtgever), nog extra geld te vinden. Als alles meezit, kan er in januari gestart worden met
de facelift van Marijke.

Polderecoloog:
Op 24 november hebben wij een overleg gehad met Moniek van Leeuwen, de gemeentelijke
polderecoloog. Wij hebben haar Burgerveen laten zien en gekeken naar de mogelijkheden om
onze wensen, zoals vastgelegd in de dorpsvisie, te realiseren.
In de gemeentelijke omgevingsvisie zijn groenstroken langs de A4 gepland tussen Rijsenhout en
het knooppunt Burgerveen. Wij hebben haar gewezen op de mogelijkheden om deze beplanting
te gebruiken voor reductie van het geluid van de A4. De uitvoering in nog niet gepland en kan
mogelijk nog een aantal jaren duren. Maar onze wensen zijn in ieder geval bekend op het
gemeentehuis. Verder nog de mogelijkheid besproken om de akker bij de Ruigehoek om te
vormen tot een Bos. Wij hebben afgesproken om met elkaar in contact te blijven.

Omgevingsraad Schiphol:
Voor de vaste rubriek over Schiphol verwijs in naar het artikel in van Burgervener Michiel van
Parreeren. Hij heeft een geluidmeetstation geplaatst in ons dorp. Dit geeft nieuwe inzichten.

Coördinator Ringdijk:
Onlangs hebben kennisgemaakt met de nieuwe gemeentelijke coördinator ringdijk. Wij spraken
o.a. onze zorg uit over de snelheden die een behoorlijk aantal auto’s rijden binnen onze
dorpskern. In heel Burgerveen en dus ook in de kern geldt een maximale snelheid van 30 km/u.
Volgende week kunnen wij antwoorden van haar verwachten op onze vragen. Bijvoorbeeld over
de effecten voor Burgerveen van de “knippen” in de dijk bij Rijsenhout.

Klimaat adaptiebeleid:
De gemeente heeft een concept klimaat adaptatiebeleid geschreven. Kort geformuleerd: waar
loopt de Haarlemmermeer het eerst onder bij extreme regenbuien. Als ik het stuk goed heb
begrepen moet ook in Burgerveen de nodige preventieve maatregelen getroffen worden.
Met enige regelmaat schrijven wij zienswijze op beleidsitems die ons dorp kunnen raken. In
2019 stelden wij als dorp n.a.v. de vergadering met ruim 50 inwoners, onze eigen visie vast in
het kader van de ophanden zijnde omgevingswet.
Recentelijk publiceerde de gemeente haar conceptvisie omgevingswet. Wij stuurden
onderstaande zienswijze op hun ontwerp. Zie de bijlagen.

Creatieveling gezocht:
Momenteel werken we aan het verbeteren van onze website. Deze wordt veiliger en
interactiever. Gelukkig is er nieuw ICT talent en ook Communicatie talent komen wonen in
Burgerveen, zij helpen ons daarbij. We zoeken nog hulp bij het visualiseren van het geheel. Bent
u toevallig handig met Photoshop of Publisher. Heeft u ideeën of foto’s die Burgerveen mooi
illustreren, laat het ons weten via het contactformulier.

Nieuwsbrief digitaal en/of Whattsapp info ontvangen?
Ca 30% van de huishoudens van Burgerveen heeft zich aangemeld met een e-mailadres voor de
digitale nieuwsbrief. Binnenkort starten we met informatie versturen via een besloten
Whatssapp groep. In deze whatssapp groep verstuurt de dorpsraad nuttige informatie,
reminders of verwijzingen naar nieuws op op de Burgerveen.info website. Reageren of
discussiëren is niet mogelijk in de appgroep.
Wilt u als medebewoner reageren op onze activiteiten? Aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief en/of Whatsapp groep, neem gerust contact met ons op via het contactformulier.

Bij deze wensen wij u alvast mooie feestdagen toe.
Namens de dorpsraad Arnoud Hendriks secretaris

image_pdf