Nieuws van de Maatschappelijke Raad Schiphol MRS  – Juni 2024

Beste Burgerveners, het ministerie beloofde in juni 2022 een reductie van 500.000 naar 440.000. De bewoners in de MRS hebben als streefgetal 250.000 vluchten. Als de hub functie van de KLM verdwijnt, kunnen Nederlanders nog allemaal op vakantie. Er zijn genoeg rapporten dat dit de Nederlandse economie minimaal zal schaden en de negatieve effecten op onze gezondheid sterk verminderen.

Stand van zaken: De burgerluchtvaart is gebonden aan sterke internationale verdragen waardoor de Nederlandse regering maar zeer beperkte middelen heeft voor reductie.

Een van de hobbels is dat Nederland langs Brussel moet en Brussel is bang dat andere luchthavens ook willen krimpen. En Nederland vreest voor processen die dan dreigen vanuit de luchtvaart.

In de onderhandelingen is de aanvraag voor krimp in Brussel verminderd van 440.000 naar 470.00 dus weer 30.000 meer dan in de eerste aanvraag!

Dinsdag 11 juni jl heeft het ministerie bij monde van mevrouw Ruth Clubers, directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken, een toelichting gegeven aan de MRS . Hoe moeilijk alles is maar dat ze de klachten van de omwonenden serieus nemen en blij zijn met de MRS als bewonersvertegenwoordiging. Zij blijven zich volop inzetten op minder en stillere vliegtuigen (die voor het gehoor net zoveel herrie en uitstoot geven) terwijl wij minder geluid en minder uitstoot willen.

De rechtelijke uitspraak van 20 maart waar de rechter o.a. stelde: “regering u heeft sinds 2008 geen goede afweging gemaakt tussen de belangen van luchtvaart en bewoners.

De rechter heeft ook gezegd dat er een individuele rechtsbescherming moet komen. Nu is nog steeds zo dat waar minste mensen wonen wel de meeste vliegbewegingen overheen gaan. Bij individuele rechtsbescherming hebben ook deze bewoners recht op een betere spreiding van vliegtuigen dan wel een sterke reductie van het totale aantal vliegtuigen die van Schiphol vliegen. Dit kan  met name voor Burgerveen en andere kleine woonkernen kansen bieden!

Het ministerie geeft aan dat ze het eens zijn met de strekking van het vonnis, maar toch in beroep gaan omdat de tijd van 12 maanden die in het vonnis staat te kort vinden.

Hierdoor ontstaat een enorme vertraging en moet de Aalsmeerse stichting Recht op Bescherming Vlieghinder mogelijk weer enorme kosten maken.

De  overheden Rijk, Provincie als Gemeente stellen dat ze geen mogelijkheden hebben om minder vliegen af te dwingen!

Naar ons idee zijn die er wel

Bijvoorbeeld:

– de milieuvergunning van de polderbaan is mogelijk illegaal verleend en er loopt een proces tegen.

– toestemming om de Zwanenburgbaan 3 maanden te sluiten omdat Schiphol zijn onderhoudsplan niet op tijd klaar had en deze vluchten o.a extra over Kaagbaan afgehandeld worden had het Ministerie kunnen weigeren.

-een vliegtaks voor overstappers in te voeren. Hoe duurder overstaptickets hoe minder gebruik er van gemaakt gaat worden.

-strengere eisen voor de milieuvergunningen van de sanering van PFAS in Badhoevendorp

Kortom we zijn er nog niet. Als MRS zijn wij bezig een stevige reactie en advies op te stellen aan de minister.

Wij houden vast aan de 440.000 als eerste stap zoals besloten in 2022.

Arnoud Hendriks, lid namens Burgerveen in de MRS

image_pdf