Nieuws van de MRS

Beste dorpsgenoten.

Een nieuwe titel maar met het zelfde onderwerp “wanneer kunnen  we Schiphol een goede buur gaan noemen”. Wie nr 1 van juli heeft gemist , de MRS (maatschappelijkeraad Schiphol) is de opvolger van de ORS (omgevingsraad Schiphol). Wettelijk anders ingekaderd met o.a. een adviesrecht. Tevens zijn een aantal adviseurs aan de raad verbonden.

Actualisering van de krimp van Schiphol:

Demissionair minister Halbers van verkeer en waterstaat was zo vriendelijk om maandag 11 september jl naar Hoofddorp te komen om de laatste ontwikkelingen aan ons, de leden van de MRS, toe te lichten. Het was een open gesprek met ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het is helder dat het  huidige kabinet beleidsstappen heeft gezet zodat Schiphol niet verder kan groeien en moet krimpen voor een betere balans met haar omgeving.

De minister gaf inzage in hun lange termijndoelstelling (5 jaar) o.a. afschaffen van nachtvluchten en verdere reductie van het aantal vluchten . Waar de balans ligt kon de minister niet concreet omschrijven.

Het is wereldwijd de eerste keer dat een luchthaven moet krimpen. De hele luchtvaart doet er alles aan om dit tegen te houden. Middels internationale verdragen hebben ze in het verleden hoge juridische muren opgebouwd.

Voor een definitieve krimp naar 452.000 starts/landingen (oorspronkelijke plan was 440k) moet een Europese Balanced Approach procedure worden doorlopen waarin Nederland moet aantonen dat er geen andere manier van geluidsreductie is dan minder vluchten!

Tevens is opgenomen dat er een geluidsreductie van 20% gerealiseerd moet worden (peildatum 2019). Binnen het aantal van 452K kan slechts 15% reductie plaats vinden en voor de resterende 5% moet Schiphol en de Rijksluchtvaart dienst nog oplossingen vinden.

Rond Schiphol is een aantal handhavingspunten waarbij overschrijding de inspectie achteraf zou kunnen handhaven. Achteraf handhaven is een beetje moeilijk en de inspectie heeft al ruim tien jaar nooit gehandhaafd!

Onder dreiging van rechtszaken en ook het al tien jaar uitgestelde nieuwe luchtvaart indelingsbesluit heeft de minister gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om een experiment te doen met de vraag: kan binnen het huidige systeem van preferente banen Schiphol 460.000 starts en landingen afhandelen?

Als de tweede kamer niet gaat dwarsliggen start in maart 2024 dit onderzoek, hetgeen maximaal 18 maanden gaat duren. Wij als MRS hebben toezeggingen gekregen dat wij nauw betrokken worden bij de opzet  van het onderzoek. De MRS heeft geadviseerd het geluidsdoel aan te vullen met andere maatregelen dan de per saldo benadering, namelijk indicatoren voor gemeten lokale geluidsbelasting. Daarover moet nader overleg volgen. Hetzelfde geldt voor de bijstelling van 440 naar 452k

Wordt vervolgd.

Arnoud Hendriks , clustervertegenwoordiger Kaagbaan binnengebied.

image_pdf