Update slootvervuiling Looije

Inmiddels zijn we drie maanden verder na de ernstige vervuiling van de sloot rond tomatenkweker Looije.

De vervuiling die we in de sloot hebben waargenomen werd veroorzaakt door een lekkende container, die op het terrein staat. Dit is een container met tomatenresten (er waren in die periode veel problemen met tomaten die scheurden in de kassen). Deze container heeft een korte periode percolaatwater gelekt. Dit werd vrij snel opgemerkt en de container is direct opgehaald. De straatkolk waar dit percolaatwater in gelopen is en die uitkwam op de sloot,  is inmiddels omgezet naar afvoer op het riool. Om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.

Dit percolaatwater is vrij geconcentreerd plantensap, die in de sloot een organische reactie teweeggebracht heeft. Deze reactie heeft het zuurstofniveau in de sloot doen dalen, waardoor de vissen overleden zijn en de sloot zwart werd.

Zodra deze reactie in de sloot in gang gezet is, is het lastig dit op te heffen. Enkel door het toevoegen van véél vers water, kun je opnieuw voldoende zuurstof aan het water toevoegen om opnieuw een balans te krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen kan men regenwater van het kasdek direct in de sloot laten lopen in plaats van dit af te voeren naar een voorraad bassin achter het terrein van Looije. Deze maatregel is in overeenstemming met het Hoogheemraadschap dezelfde dag van de melding nog in gang gezet. Zo is er veel regenwater de sloot in gespoeld.

Inmiddels is het leven in de sloot gelukkig weer goed hersteld. Er kwaken weer volop kikkers en de vegetatie in de sloot groeit volop.  Dit alles mede door het slechte voorjaar.

Is de regen toch nog ergens goed voor!

image_pdf