Zomer

Eén zwaluw. Het Nederlands kent vele spreekwoorden. Waaronder bijvoorbeeld dat spreekwoord van die ene zwaluw. Nu zijn inmiddels wel alle zwaluwen zo’n beetje terug in Burgerveen, maar met die zomer wil het nog maar niet vlotten. Ik kom serieus achter met het werk in de tuin. Tussen buien door het onderhoud doen is niet alleen onaangenaam, maar ook een beetje nutteloos. Want het onkruid groeit onder je handen terug. Bijzonder toch, dat de slakken het vooral gemunt lijken te hebben op wat we als mensen hebben geplant, en met een grote boog om al dat andere groen heen bewegen. Ik zal me wel vergissen, heb hier ook geen onderbouwing voor, maar het voelt apart.

In de afgelopen drie maanden is er veel energie gestoken in het overleg met de gemeente Haarlemmermeer. We hebben een goed contact met onze gebiedsmanager Femke Osinga en haar mensen. Omdat we steeds weer proberen bij initiatieven van de gemeente aanwezig te zijn worden we gezien als een actieve en betrokken woonkern. En daarmee krijg je toch een andere relatie, waarmee je zaken voor elkaar kunt krijgen die je niet lukken als je passief bent en afwacht.

Bezoek gemeenteraad. Er is een aantal weken toegewerkt naar een bezoek van de gemeenteraad aan de diverse vooral kleinere kernen. Afgelopen dinsdag bezochten ze ons dorpje, in drie groepen arriveerden de (jeugd)raadsleden met de bus. In een (noodgedwongen zeer korte) toelichting hebben we uiteen kunnen zetten wat voor ons dorp specifieke problemen, danwel aandachtspunten zijn. Want zaken als vergrijzing, afnemende bereikbaarheid etc. spelen in alle kernen en staan al hoog op de agenda van de gemeente.

Als dorpsraad hebben we de specifieke aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in Burgerveen. Aanvullende maatregelen zijn echt nodig, want zowel sluipverkeer als erg hard rijden leidt tot zeer gevaarlijke situaties. De concrete vraag van ons aan de gemeenteraad: geef ons permanente smileys (snelheidsmeters), want die hebben effect. De gemeente heeft op dit moment 8 smileys die rouleren langs alle dorpen en kernen. Permanente flitspalen zou een oplossing zijn, helaas is het aantal verkeersbewegingen door Burgerveen daarvoor te laag. Er bestaan mobiele 30 km flitspalen, deze kunnen we gaan aanvragen.

Burgemeester Marianne Schuurmans

We hebben ook aandacht gevraagd voor de noodzakelijke energietransitie. Bijna als vanzelfsprekend wordt daarbij als eerste gekeken naar de grote kernen, zoals Nieuw-Vennep of Hoofddorp. Maar daar ligt de echte uitdaging niet. Juist een kern als Burgerveen is moeilijk te transformeren, maar daarom misschien juist bij uitstek geschikt om in samenwerking met de gemeente als een voorloper op de transitie gezien te worden. We hebben het in ieder geval gevraagd en geprobeerd.

Energie.

Er is een groepje opgestart wat vanuit ons dorp naar de energietransitie gaat kijken. Er is in het verleden al best veel gebeurd, maar het valt niet mee om echt een start te maken met iets gemeenschappelijks. Begin juli gaan we een vervolgsessie plannen. Dan zal misschien ook de gemeente actief aansluiten, zodat we goed zicht krijgen op wat er mogelijk is.

Kleinere zaken die de aandacht vragen zijn bijvoorbeeld de situatie rond de camping die nu toch echt gaat sluiten voor huidige huurders. Er wordt een commerciëler vakantiepark  gerealiseerd. Welk effect heeft dat op Burgerveen? We zien ook de start van het verhuur van woonboten vanaf de kade van de dijk, een stoorzender voor de natuur en een inbreuk op wat er, naar onze mening, is toegestaan op de Westeinder. En een nieuwe bron van overlast.

Hoe staat het met het project van de nieuwe schoeiingen ter bescherming van het riet, krijgt dit nog een vervolg?

Hart voor Burgerveen?

De dorpsraad is nog altijd met een best klein, maar enthousiast, clubje mensen. We kunnen dus altijd hulp en steun gebruiken. Wat u daarvoor moet hebben kunnen of hebben? Een goed humeur, zin om zaken te verbeteren, een hart voor Burgerveen en een beetje tijd. Loop eens langs als ik onder mijn paraplu langs de dijk zit te genieten van ons mooie uitzicht.

Robert Clement, voorzitter St Dorpsbelangen Burgerveen.

image_pdf