Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Oude berichten

Reglementen zeepkistenrace Burgerveen

 1. Deelname aan de Zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
 2. De organisatie van de Zeepkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van de deelnemers aan de race.
 3. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van derden (toeschouwers), die wordt toegebracht door deelnemers of ander toeschouwers voor, tijdens en na het evenement.
 4. De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun zeepkist zo veilig en deugdelijk mogelijk is gemaakt.
 5. De minimumleeftijd voor deelname zonder begeleiding is 10 jaar.
 6. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race.
 7. Deelnemende zeepkisten moeten minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. De zeepkist moet een zelf gemaakt voertuig zijn, mag eventueel ook een skelter zonder ketting.
  2. Het mag dus geen kant en klaar voertuig zijn zoals b.v. een wandelwagen, bolderkar, winkelwagen enz.
  3. De zeepkist moet over minimaal 4 wielen beschikken, en deze moeten gedurende de race (buiten eventuele beproevingen in het parcours tijdens de race) de grond constant raken.
  4. De zeepkist moet over een degelijke handrem beschikken.
 8. De zeepkist moet zijn voorzien van een degelijke stuurinrichting. Het is verboden minder of meer dan 2 wielen te kunnen laten sturen.
 9. De zeepkist moet voldoen aan de volgende afmetingen:
  1. De zeepkist mag niet langer zijn dan 3 meter.
  2. De zeepkist mag niet breder zijn dan 1,25 meter
  3. De zeepkist mag niet hoger zijn dan 1,50 meter.
 10. De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals:
  1. Trappers,
  2. Verbrandingsmotoren,
  3. Elektromotoren en/of andere aandrijvingen.
 11. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige bestuurdersplaats.
 12. Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige zeepkist te weerhouden van deelname aan het evenement.
 13. De technische keuring vindt plaats tussen 13.00 en 14:30 uur op de parkeerplaats op de hoek Leimuiderdijk/Oude Venneperweg.
 14. De aanvang van de Zeepkistenrace is om 15.00 uur op het kruispunt Leimuiderdijk/Oude Venneperweg in Burgerveen.
 15. Bij de technische keuring ontvangen de deelnemers een startnummer. Dit startnummer dient goed zichtbaar, op de voorkant van de zeepkist te worden bevestigd. Dit ter herkenning voor de jury.
 16. Een deelnemend team aan de Zeepkistenrace mag bestaan uit maximaal 4 personen.
 17. De zeepkist moet gedurende de gehele race door één en dezelfde persoon bestuurd worden.
 18. Het is verplicht dat de inzittenden van de zeepkist tijdens de race een veiligheidshelm dragen.
 19. De zeepkist mag tijdens de wedstrijd door maximaal 3 personen met mankracht worden voort geduwd.
 20. De lengte van de race bestaat uit een parcours van ongeveer 150 meter, met hierin enkele hindernissen en/of obstakels.
 21. De finish is ter hoogte van de invalidenparkeerplaats aan de Oude Venneperweg aan de voorzijde van Dorpshuis Marijke.
 22. De hindernissen die genomen moeten worden, worden op de wedstrijddag bekend gemaakt.
 23. Ieder deelnemend team zal 2 manches mogen rijden. Beide manches moeten door dezelfde personen worden uitgevoerd.
 24. Door loting zal de startvolgorde bekend worden gemaakt.
 25. Winnaar is het team dat het parcours 2 keer op de juiste wijze in de totaal snelste tijd heeft afgelegd. De tijden van de 2 races met de eventuele strafpunten worden bij elkaar opgeteld voor de einduitslag.
 26. De tijdswaarneming geschied aan de hand van een professionele elektronische tijdswaarneming.
 27. Gestart dient te worden na een duidelijk signaal van de strater.
 28. Over de uitslag van de tijdswaarneming kan niet worden gereclameerd.
 29. Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en voor het missen van hindernissen van de teams tijdens de race wordt door de jury straftijd geteld.
 30. Tijdens het rijden van de race zullen de deelnemende zeepkisten, door een onafhankelijke jury worden beoordeeld op originaliteit. De originaliteitprijs wordt tijdens de race toegekend aan de origineelste, de mooiste of de leukste deelnemende zeepkist.
 31. Voor mededinging naar de originaliteitprijs is het toegestaan om gebruik te maken van speciale effecten en om extra ballast mee te nemen in of op de zeepkist. Het is echter ten strengste verboden dat deze effecten een extra aandrijving aan de zeepkist geven en dat deze effecten een gevaar kunnen vormen voor de omstanders en/of toeschouwers.
 32. Het is tevens verboden om tijdens de race extra ballast uit de zeepkist te verwijderen wanneer dit gevaar kan opleveren voor omstanders en -of toeschouwers.
 33. Eén zeepkist mag meerdere keren ingeschreven worden voor deelname aan de race, indien de ingeschreven teams een volledig andere samenstelling hebben.
 34. Indien één zeepkist meerdere keren wordt ingeschreven, moet per inschrijving € 5,00 betaald worden.

Geef een reactie