Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Oude berichten

Nieuws uit de Maatschappelijke Raad Schiphol

Beste dorpsgenoten.

Een nieuwe titel maar met het zelfde onderwerp “wanneer kunnen we Schiphol een goede buur gaan noemen?”.

Getwijfeld of ik mij opnieuw verkiesbaar zou stellen als clustervertegenwoordiger van het kaagbaan binnengebied. Als kieskring omvat het nu inwoners van de Uiterweg Aalsmeer, Rijsenhout, Abbenes en Burgerveen.

De nieuwe raad heeft meer budget om deskundigen in te schakelen, heeft meer wettelijke bevoegdheden en een dynamische voorzitter.

Plus dat er niet meer in consensus (eensluidend) advies naar de regering moet komen, dit was in de oude raad met deelnemers als KLM, Schiphol en ondernemersvereniging (KNOV ) onmogelijk vanwege tegengestelde belangen. Vandaar mijn besluit om bij te tekenen.

Naast mij was er nog een kandidaat. Voor onze kandidaatstelling moesten wij onze motieven aangeven en werden wij door de andere bewonersvertegenwoordigers tijdens de verkiezingsavond hier kritisch op bevraagd.

Met instemming van de Dorpsraad had  ik mijn doelstellingen als volgt samengevat:

  • Zorgen dat de negatieve gezondheidseffecten op het woonleefklimaat veroorzaakt door Schiphol  geïnventariseerd worden en een wezenlijke plaats  krijgen in de politieke advisering en besluitvorming.
  • Dat de luchtvaart behandeld wordt als elke ander bedrijfstak met daarbij alle lasten, lusten, wet en regelgeving. Mijn stellige overtuiging is dat dan op de huidige locatie het aantal vluchten drastisch zal moeten afnemen. Voor alleen de Nederlandse vraag blijven er dan genoeg vluchten over voor zakelijk en vakantieverkeer.

Het feit dat grote vervuilers als Tatasteel, Chemours/ du Pont (pfas) en Schiphol onder een vergrootglas liggen van de overheid wil niet betekenen dat actievoerders en een inspraakorgaan als de MRS kunnen vertrouwen op een sterke verbetering. Het geven van gevraagd en ongevraagd advies en de daarbij behorende publiciteit is onze primaire taak.

Met de dorpsraad afgesproken dat ik via het Burgerveentje en de website u op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen.

Arnoud Hendriks

image_pdf