Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Oude berichten

Meten is weten

De snelheid van het verkeer in Burgerveen is in de maand mei gemeten met behulp van telslangen. We weten nu hoeveel, hoe zwaar en hoe hard het verkeer door ons dorp gaat op de Oude Venneperweg en op de Leimuiderdijk. De cijfers waren niet zeer verrassend: er zijn per dag 700-1000 verkeersbewegingen, ca 50% rijdt onder de 40 km/u, ca 25% rijdt 40 tot 50 km/u en de overige 25% rijdt 50 of meer km/u. Gemiddeld rijdt er 40 keer per dag vrachtverkeer door Burgerveen. Het meest opvallend is een enkeling die meer dan 80 km/uur over Oude Venneperweg weet te razen. De meeste verkeersbewegingen zijn in de spitsuren ’s morgens 07.30-09.00 uur en ’s middags 16.00-18.00 uur.

De dorpsraad heeft, na herhaalde verzoeken van onze kant, overleg gehad met een verkeersdeskundige en de gebiedsbeheerder van de gemeente Haarlemmermeer. Het resultaat daarvan is teleurstellend, we gaan u niet vermoeien met de details. Het goede nieuws is dat de smileys terugkomen, 2 aan de Leimuiderdijk en 1 aan de Oude Venneperweg. Smileys werken, dat kunnen we zelf waarnemen, een deel van de auto’s remt af. Om het effect te behouden worden de smileys elke 3 maanden omgewisseld van rijrichting.

image_pdf